Dostawca serwisu

Bemo Motors Sp. z o.o. Oddział 5,
al. Krakowska 169, 02-180 Warszawa,
tel.: (022) 574-22-22, fax.: (022) 574-22-23,

z siedzibą w Poznaniu 
przy ul. Mogileńskiej 50, 61-044 Poznań,

zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000132096;

NIP: 782-00-69-129; REGON: 634392236,
kapitał zakładowy (w całości opłacony) 3.220.000 PLN